14 listopada 2019

Zapraszamy na płatne staże

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych płatnych staży w Departamencie Legalizacji Pobytu, Biurze Funduszy Zagranicznych i Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Proponowane wynagrodzenie wynosi 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Możliwość ustalenia indywidualnych warunków pracy da szansę odbycia stażu np. studentom.

Warunki zatrudnienia:

 • czas: 3 miesiące
 • wynagrodzenie: 2 500 zł brutto miesięcznie (umowa cywilno-prawna o staż)
 • miejsce odbywania stażu: Warszawa, ul. Taborowa 33 (Departament Legalizacji Pobytu – wymagane polskie obywatelstwo), Koszykowa 16 (Biuro Funduszy Zagranicznych, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
 • elastyczne i indywidualne warunki pracy

Stażyści zyskają:

 • doświadczenie w administracji publicznej
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • możliwość współpracy w różnorodnym, ciekawym zespole
 • możliwość poznania zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców (Departament Legalizacji Pobytu)
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków funduszy zagranicznych (Biuro Funduszy Zagranicznych)
 • możliwość poznania zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem projektów europejskich (Biuro Funduszy Zagranicznych)
 • doświadczenie w realizacji spraw z zakresu HR i zagadnień związanych z polityką kadrową w urzędzie (Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi)

W ramach staży w Departamencie Legalizacji Pobytu wykonywane będą pomocnicze prace administracyjno-biurowe w zakresie:

 • obsługi korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją
 • wprowadzania danych do wykazów
 • gromadzenia i porządkowania akt spraw w wersji papierowej
 • prowadzenia ewidencji teczek spraw
 • udzielania informacji o stanie sprawy
 • przekazywania teczek spraw do archiwum

W ramach staży w Biurze Funduszy Zagranicznych wykonywane będą pomocnicze prace administracyjno-biurowe w zakresie:

 • przygotowywania zapytań ofertowych oraz projektów umów z wykonawcami
 • przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej w celu dofinansowania działań projektowych
 • opracowywania raportów z realizacji projektów
 • zabezpieczania środków finansowych na potrzeby działań w projektach
 • rozliczania wydatków projektowych
 • obsługi korespondencji w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją
 • przygotowywania innej dokumentacji na potrzeby realizacji projektów

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o wypełnienie ankiety (do pobrania poniżej), dołączenie CV i przesłanie na adres: kariera@udsc.gov.pl. Pracownicy urzędu skontaktują z wybranymi kandydatami.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: +22 60 175 62 i +22 60 150 76.

Aktualne oferty pracy w UdSC można także znaleźć TUTAJ.