14 kwietnia 2021

Zapraszamy na płatne staże

Urząd do Spraw Cudzoziemców poszukuje osób zainteresowanych odbyciem 3-miesięcznych płatnych staży w Wydziale Zamówień Publicznych. Proponowane wynagrodzenie wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Warunki zatrudnienia:

  • czas: 3 miesiące, z możliwością przedłużenia
  • wynagrodzenie: 3000 zł brutto miesięcznie (umowa zlecenia)
  • miejsce odbywania stażu: Warszawa, ul. Koszykowa 16

Zakres zadań:

  • wykonywanie czynności pomocniczych przy realizacji zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych
  • wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych na potrzeby Wydziału Zamówień Publicznych
  • archiwizacja dokumentów wytworzonych w Wydziale Zamówień Publicznych

Wymagania:

  • wykształcenie – minimum średnie (preferowane wyższe na kierunkach prawo lub administracja)
  • umiejętności komunikacyjne
  • posiadanie obywatelstwa polskiego

Osoby zainteresowane odbyciem stażu prosimy o przesłanie CV i oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego na adres: kariera@udsc.gov.pl z tytułem maila „Staż w WZP BDG”. Pracownicy urzędu skontaktują z wybranymi kandydatami. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (0-22) 60-175-62.

Czytaj także:

Praca w UdSC