Szkolenia językowe i merytoryczne dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (3/2/2008/EFU).

Cel projektu:
Przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców (języka angielskiego, rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego).Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych z zakresu psychologii, walki ze stresem i zagadnień prawno-proceduralnych oraz kulturoznawczych, a także odbyły się spotkania grup wsparcia psychologicznego.