Wydział Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych

Monika Suwałowska – Naczelnik Wydziału

Tel. (22) 60-156-39
Fax (22) 60-174-12
e-mail: monika.suwalowska@udsc.gov.pl

Sekretariat

Tel. (22) 60-175-56
e-mail: sekretariat.waec@udsc.gov.pl

Zespół Archiwum
Tel. (22) 60-117-43
e-mail: archiwum@udsc.gov.pl

Zespół Dokumentów Podróży
Tel. / Fax (22) 60-175-07
e-mail: andrzej.zagwojski@udsc.gov.pl

Zespół Ewidencji Cudzoziemców
Tel. (22) 60-175-08
Fax (22) 60-175-07 lub (22) 60-174-12

Dzień tygodnia Nr okienka pracy Godziny pracy
poniedziałek – piątek 2 9.30 – 14.30
poniedziałek – piątek 4 9.30 – 14.30

Wnioski po odbiór dokumentu podróży przyjmujemy codziennie w okienkach nr 24.

Wnioski, które przyjęliśmy w godzinach 9:3013:00 realizujemy w tym samym dniu od godziny 14:00.