Departament Postępowań Uchodźczych

Dyrektor: Andrzej Karpiak

Zastępca Dyrektora: Joanna Kurcman

Sekretariat
tel.: (22) 60-174-07
fax: (22) 60-151-23

Struktura Departamentu:

– Wydział I Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-146-49
fax: (22) 60-174-20

– Wydział II Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-175-02
fax: (22) 60-146-00

– Wydział III Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-174-99
fax: (22) 60-174-00

– Wydział IV Postępowań Uchodźczych
(22) 60-174-08
fax- (22) 60-146-09

– Zespół Obsługi Cudzoziemca

– karty Pobytu oraz Genewskie Dokumenty Podróży
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
tel.: (22) 60-156-63

– tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
tel.: (22) 60-175-32

– Wydział Postępowań Dublińskich
tel.: (22) 60-141-27
tel. (22) 60-151-65
fax: (22) 60-147-13

– Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
tel.: (22) 60-145-31
fax: (22) 60-146-09

– Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
tel.: (83) 34-496-86
fax: (83) 34-496-87

– Biblioteka

Do zakresu działania Departamentu Postępowań Uchodźczych należy:
1) prowadzenie spraw związanych z:
a) nadawaniem i pozbawianiem statusu uchodźcy,
b) udzielaniem i pozbawianiem ochrony uzupełniającej,
c) udzielaniem i pozbawianiem azylu,
f) udzielaniem ochrony czasowej,
g) wstrzymywaniem wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu w przypadku złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy,
h) zwalnianiem ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
2) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem:
a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca;
b) Europejskiego Porozumienia o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców, sporządzonego w Strasburgu dnia 16 października 1980 r.;
3) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców ubiegających się o ochronę lub objętych ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.