Informacje o wypłatach świadczeń pieniężnych

Od miesiąca lutego 2017 r. wypłaty we wszystkich ośrodkach oprócz ośrodka w Dębaku oraz Białej Podlaskiej odbywają się przekazem pocztowym. W związku z powyższym Urząd nie jest w stanie określić z wyprzedzeniem dokładnej daty otrzymania świadczenia przez cudzoziemca.