Meldunek tygodniowy

Z początkiem 2020 r. publikowanie danych w postaci tygodniowej zostało wstrzymane.

Aktualne informacje będą zamieszczane  w cyklach o częstotliwości miesięcznej.