Департамент легализации пребывания

Dyrektor: Agata Ewertyńska

Zastępca Dyrektora: Aneta Kmita

Zastępca Dyrektora: Katarzyna Rzesoś-Radzka

E-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

Informacje dla cudzoziemców dotyczące legalizacji pobytu, zobowiązań do powrotu oraz wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany:

Tel.: (22) 60 175 75

ЗАПИСЬ НА ПРОСМОТР МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА, КОТОРОЕ ВЕДЕТСЯ В ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕБЫВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ОЧЕРЕДИ, КОТОРАЯ ДОСТУПНА НА САЙТЕ rezerwacja.udsc.gov.pl.