Nasze adresy główne

Biuro Podawcze Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 • Adres korespondencyjny:
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa

Postępowania uchodźcze – I instancja

 • Departament Postępowań Uchodźczych
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  Tel. +48 22 60 174 07,
  Fax +48 22 60 151 23
  E-mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl

Postępowania odwoławcze – II instancja

 • Departament Legalizacji Pobytu
  ul. Taborowa 33
  02-699 Warszawa
  Tel. +48 22 60 175 14,
  Fax +48 22 60 174 19
  E-mail: legalizacjapobytu@udsc.gov.pl

Wykaz cudzoziemców

 • Departament Legalizacji Pobytu
  ul. Taborowa 16
  02-699 Warszawa
  Tel. +48 22 60 175 36,
  Fax +48 22 60 156 58
  E-mail: wykaz@udsc.gov.pl