Departament Postępowań Uchodźczych

Sekretariat
tel.: (22) 60-174-07
fax: (22) 60-151-23

dpu.udsc@udsc.gov.pl

– Wydział I Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-146-49
fax: (22) 60-174-20

– Wydział II Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-175-02
fax: (22) 60-146-00

– Wydział III Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-174-99
fax: (22) 60-174-00

– Wydział IV Postępowań Uchodźczych
(22) 60-174-08
fax- (22) 60-146-09

– Zespół Obsługi Cudzoziemca

– karty Pobytu oraz Genewskie Dokumenty Podróży
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
tel.: (22) 60-156-63

– tymczasowe zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
poniedziałek, środa w godz. 10.00-12.00
tel.: (22) 60-175-32

– Wydział Postępowań Dublińskich
tel.: (22) 60-141-27
tel. (22) 60-151-65
fax: (22) 60-147-13

– Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
tel.: (22) 60-145-31
fax: (22) 60-146-09

– Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
tel.: (83) 34-496-86
fax: (83) 34-496-87