Departament Postępowań Uchodźczych

Sekretariat
tel.: (22) 60-174-07
fax: (22) 60-151-23

dpu.udsc@udsc.gov.pl

– Wydział I Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-146-49
fax: (22) 60-174-20

– Wydział II Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-175-02
fax: (22) 60-146-00

– Wydział III Postępowań Uchodźczych

tel.: (22) 60-174-99
fax: (22) 60-174-00

– Wydział IV Postępowań Uchodźczych
(22) 60-174-08
fax- (22) 60-146-09

– Zespół do spraw Personalizacji Dokumentów

– karty pobytu oraz genewskie dokumenty podróży: poniedziałek, środa w godz. 10:00-12:00, tel. 22 601 56 63;

– tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca: poniedziałek, środa w godz. 10:00-12:00, tel. 22 601 75 32;

– kontakt osobisty: okienko nr 3 (wydawanie dokumentów, pobieranie odcisków linii papilarnych) przy ul. Taborowej 33 jest czynne w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 10:00-14:00.

– Wydział Postępowań Dublińskich
tel.: (22) 60-141-27
tel. (22) 60-151-65
fax: (22) 60-147-13

– Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia
tel.: (22) 60-145-31
fax: (22) 60-146-09

– Wydział Zamiejscowy – Biała Podlaska
tel.: (83) 34-496-86
fax: (83) 34-496-87