Biuro Dyrektora Generalnego

Sekretariat:

tel.: (22) 601 41 37

fax: (22) 601 44 53

– Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Tel.: (22) 601 75 61

– Wydział Zamówień Publicznych

Tel.: (22) 601 54 96

– Wydział Logistyki

Tel.: (22) 601 74 81

– Wydział Archiwum, Ewidencji Cudzoziemców i Spraw Kancelaryjnych

Tel.: (22) 601 56 39
Fax: (22) 601 75 07

Dzień tygodnia Nr okienka pracy Godziny pracy
poniedziałek – piątek 2 9.30 – 14.30
poniedziałek – piątek 4 9.30 – 14.30

Wnioski po odbiór dokumentu podróży przyjmujemy codziennie w okienkach nr 24.

Wnioski, które przyjęliśmy w godzinach 9:3013:00 realizujemy w tym samym dniu od godziny 14:00.

– Kancelaria Ogólna

Tel: (22) 601 54 14