Kontakt

  • Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych w UdSC można uzyskać wyłącznie pod numerem: 22 60 175 75, w dni robocze w godz. 9.00-15.00.

  • Sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na pobyt, pracę oraz rejestracją zaproszeń dla cudzoziemców są realizowane przez wydziały spraw cudzoziemców oraz wydziały spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich. W przypadku pytań związanych z tego typu postępowaniami należy kontaktować się z właściwym urzędem wojewódzkim. Dane kontaktowe można znaleźć TUTAJ.

W sprawach błędów, braków lub nieścisłości na stronie, prosimy o kontakt na adres: media@udsc.gov.pl