AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej jest zezwoleniem bezterminowym? Słyszałem, że jest udzielane jedynie na 5 lat.

Nie jest prawdą, że zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest udzielane na okres 5 lat. Zezwolenie to jest udzielane bezterminowo, natomiast karta pobytu wydawana jest w związku z tym zezwoleniem na okres 5 lat. Po tym okresie karta pobytu jest odnawiana na wniosek cudzoziemca (wydawana jest nowa karta).

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.