AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy, aby móc wykonywać pracę w Polsce absolwent studiów wyższych na polskiej uczelni potrzebuje zezwolenia na pracę?

Nie, absolwenci stacjonarnych studiów wyższych na polskich uczelniach zwolnieni są z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Ukończenie studiów wyższych na polskiej uczelni stanowi podstawę do zwolnienia z testu rynku pracy, nie zwalnia jednak z konieczności uzyskania zezwolenia pobytowego, które uprawniałoby do podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Inne z kateogrii: Zezwolenie na pobyt czasowy - Absolwent

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.