AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Dziś upłynął termin zakazu ponownego wjazdu, czy mogę wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Po upływie terminu zakazu ponownego wjazdu dane osobowe usuwane są z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany z urzędu. Przykładowo: jeśli termin upływa z dniem 01.01.2019 r., w dniu 02.01.2019 możesz już wjechać do Polski.

Inne z kateogrii: Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.