AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę ubiegać się o wizę Schengen, gdy moje dane osobowe zostaną usunięte z wykazu lub SIS ?

Możesz ubiegać się o wizę Schengen po usunięciu Twoich danych osobowych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu. W procedurze wizowej musisz jednak spełnić wszystkie warunki do wydania wizy odpowiedniego rodzaju i nie mogą wystąpić inne okoliczności skutkujące odmową wydania wnioskowanej wizy.

Inne z kateogrii: System Informacyjny Schengen

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.