AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Отсчитывается ли пятилетний срок, необходимый для предоставления разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, от дня подачи заявления или от дня, когда будет принято решение о предоставлении такого разрешения?

Речь идёт о пяти годах, непосредственно предшествующих моменту подачи Вами заявления, что непосредственно подразумевается в формулировке ст. 211 ч. 1 Закона «Об иностранцах».

Inne z kateogrii: Разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.