AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Заявление об удалении и о вычеркивании из списка – это одно и то же?

Да, это одно и то же заявление, подаваемое на имя Головы Управления по делам иностранцев, согласно Ст. 444 Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 г. Отдельно рассматривается дело по заявлению об отмене запрета на въезд, если было принято решение об обязательстве возвращения. В этом случае заявление подается на основании Ст. 320 Закона «Лб иностранцах» от 12 декабря 2013 г. Заявление подается в орган, принявший в первой инстанции решение об обязательстве возвращения иностранца.

Inne z kateogrii: Производствo o запрете на въезд

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.