AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Во сколько я должен явиться, чтобы снять отпечатки пальцев?

Для снятия отпечатков папиллярных линий следует лично явиться в приемный пункт Управления по адресу: ул. Таборова, 33 в Варшаве (окно №3) в рабочее время вышеуказанного пункта, т.е., с понедельника по вторник с 10:00 до 12:00 и с четверга по пятницу с 10:00 до 12:00.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.