AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

У меня есть дети, которым не исполнилось еще 18 лет, должны ли они приехать со мной на сдачу отпечатков пальцев?

Отпечатки папиллярных линий для документов обязаны сдать лица, которым исполнилось шесть лет.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.