AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Срок действия моей Карты пребывания истекает более чем через месяц. Могу ли я уже подать заявление на обмен документа?

Заявление на обмен Карты пребывания необходимо подать за месяц до истечения срока действия документа. Заявление, поданное преждевременно, будет рассмотрено отрицательно, если нет других причин для обмена документа, кроме истечения срока действия. Приведенная выше информация также относится к Женевскому проездному документу.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.