AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Может ли подтверждение оплаты за обмен Карты пребывания быть доставлено в момент получения документа?

Нет, подтверждение оплаты должно быть подано вместе с заявление на обмен Карты пребывания или, возможно, после вызова с целью дополнения формальных недостатков.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.