AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Могу ли я забрать документ моей жены или она должна явиться за ним лично?

Документы следует забирать лично, при получении с целью проверки также снимаются отпечатки пальцев.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.