AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Какой размер платы за утерю Карты пребывания?

Плата за обмен Карты пребывания в связи с заявлением о потере или уничтожении документа составляет 100 PLN.

Inne z kateogrii: Обмен документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.