AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Как я могу получить Временное удостоверение личности иностранца?

Временное удостоверение личности иностранца (ВУЛИ) отправляется по почте на адрес, указанный в заявлении.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.