AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Как и в какой срок я должен подать заявление на обмен документов, т.е., Карт пребывания и Женевских проездных документов?

Подайте заявку на эти документы как минимум / предпочтительно за месяц до истечения срока действия документа. Отправьте их по почте на адрес Управления: ul. Taborowa, 33, 02-699 Warszawa или подайте лично в пункте приема: ул. Таборова, 33, Варшава (с понедельника по пятницу с 8:15 до16: 15).

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.