AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Какие документы я должен приложить к заявлению на обмен Карты пребывания?

К заявлению на обмен карты пребывания приложите две актуальные фотографии, подтверждение оплаты за выдачу карты пребывания в размере 50 PLN и действительную справку о регистрации места жительства на срок минимум 2 месяца.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.