AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Через какое время после подачи заявления на выдачу первых документов (Карты пребывания и Женевского проездного документа) я могу явиться для снятия отпечатков папиллярных линий?

После подачи заявления в приемном пункте или отправки по почте, обратитесь в приемный пункт Управления (ул. Таборова, 33) через 7 дней со дня подачи заявления или со дня подтверждения доставки заявления в Управление, если заявление было отправлено по почте.

Inne z kateogrii: Выдача документов

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.