AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Кто оказывает медицинскую помощь?

Медицинская помощь оказывается компанией PETRA MEDICA Sp. z o.o., ул. Гроховская, 166, 04-329 Варшава. Горячая линия PETRA MEDICA предназначенная для иностранцев, обращающихся за международной защитой – номер телефона 22 112 02 06.

Inne z kateogrii: Медицинская помощь

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.