AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Имею ли я право на медицинскую помощь, подавая заявление на предоставление международной защиты на территории РП?

Да, во время разбирательства по вопросу о предоставлении международной защиты Вы являетесь лицом, имеющим право на медицинскую помощь, начиная со дня Вашего обращения в центр или в обоснованных случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью, — со дня подачи заявления на предоставление международной защиты на территории РП.

Inne z kateogrii: Медицинская помощь

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.