AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Будет ли мне оказана любая стоматологическая услуга в рамках услуг, на которые я имею право?

Не все стоматологические услуги предоставляются в рамках медицинского обслуживания. Объем стоматологического лечения указан в Приложении № 1 к Договору с медицинским оператором. Врач в кабинете проинформирует Вас о подробностях услуг.

Inne z kateogrii: Медицинская помощь

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.