AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Я мерзну в помещениях центра. Какая там должна быть температура?

В центре для иностранцев круглый год должна быть температура не ниже 20ºC. Отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.