AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

В котором часу необходимо вернуться в центр?

Лица, проживающие в центре, обязаны вернуться на ночь не позже 23.00.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.