AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Соблюдается ли в центре режим ночной тишины?

Да. Житель центра обязан соблюдать режим ночной тишины с 22.00 до 6.00.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.