AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Можно ли на территории Центра для иностранцев фотографировать и снимать на камеру?

На территории центра запрещается проведение звукозаписи, фотографирование и видеосъемка иностранцев без их согласия.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.