AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Можно ли курить в Центрах для иностранцев?

В Центре для иностранцев можно курить только в отведенных для этого местах – в специальных помещениях (курилках) или вне здания центра, где разрешено курение. Запрещается курить в других местах.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.