AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Могу ли я, проживая в центре, пользоваться Интернетом?

Да, лица, проживающие в каждом из центров, могут бесплатно пользоваться Интернетом (WI-FI). Кроме того, в клубах, не находящихся на балансе Управления, есть телевизоры, подключенные к сети Интернет, а также Web-аппликациям.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.