AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Могу ли я пользоваться своим электрообогревателем в комнате центра?

Нет. Согласно правилам пребывания в центре, не разрешается использовать дополнительные обогреватели, не являющиеся предметами оснащения центра.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.