AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Что будет мне предоставлено по прибытии в центр для иностранцев?

В соответствии с правилами пребывания в центре, Вам будут предоставлены: столовые приборы, посуда, полотенце, постельное белье. Покидая центр, Вы должны будете вернуть полученные предметы в целости и сохранности.

Inne z kateogrii: Cоциальная помощь, предоставляемая в центрах для иностранцев

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.