AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na jaki okres zostały umieszczone moje dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu?

Jeśli okoliczność przechowywania danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany jest również okolicznością dającą podstawę do przekazania danych do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu (patrz: art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) to dane te przekazuje się do SIS na okres przechowywania ich wykazie.
Aby otrzymać szczegółową informację, na jaki okres Twoje dane zostały umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu złóż wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Schengen na odpowiednim formularzu, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. (www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany )

Wniosek możesz złożyć w następujący sposób:

  • za pośrednictwem poczty na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, lub
  • osobiście w punkcie podawczym w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy ul. Taborowej 33 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15), lub
  • drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku posiadania podpisu elektronicznego, pozwalającego na identyfikację i uwierzytelnienie, wymagane w celu realizacji usługi online.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.