AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Na jaki numer konta mam uiścić opłatę za złożenie wniosku o udostepnienie informacji o umieszczeniu danych w wykazie cudzoziemców?

Z chwilą złożenia wniosku o udostępnienie informacji o umieszczeniu/sprostowanie/usunięcie danych z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub z Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu powinieneś uiścić opłatę skarbową od wydania zaświadczenia.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł wnieś na konto:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa
CitiBank Warszawa
60-1030 1508 0000 0005 5001 0038
dla płatności z zagranicy:
SWIFT CODE: „CITIPLPX”
IBAN: „IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038”
Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy dostarczyć do tut. Urzędu – wskazując sygnaturę sprawy lub – jeśli nie posiadasz informacji – jakiego postępowania dotyczy opłata np. tytułem: opłata za wniosek o udostępnienie informacji o umieszczeniu danych „tu wskaż dane”.

Dodatkowo, a stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl: obywatele państw trzecich → wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany ) dostępny jest formularz do pobrania -„Druk wpłaty za wydanie zaświadczenia ” – „Pełnomocnictwo do doręczeń”.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.