AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy wniosek o usunięcie z wykazu i o wykreślenie to jest to samo ?

Tak,  to ten sam wniosek, składany do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w trybie art. 444 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Natomiast odrębne postępowanie jest prowadzone w przypadku wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu orzeczonego w decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Wniosek składany jest w trybie art. 320 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach do organu, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.