AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Czy mogę złożyć wniosek o udostępnienie informacji, usunięcie lub sprostowanie danych umieszczonych w wykazie cudzoziemców lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu w razie wydania decyzji przez policję Niemiec o zobowiązaniu do powrotu z orzeczonym zakazem wjazdu do Niemiec?

Urząd do Spraw Cudzoziemców może udostępnić informacje tylko:

  •  o wpisie albo o braku wpisu w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub;
  • o wpisie w Systemie Informacyjnym Schengen dokonanym przez Stronę polską do celów odmowy wjazdu na terytorium Schengen.

Jeśli autorem wpisu w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu jest inne państwo członkowskie Urząd do Spraw Cudzoziemców nie ma możliwości udzielania takich informacji. W przypadku wpisów innych państw członkowskich możesz złożyć podanie o udzielenie informacji o wpisaniu Twoich danych osobowych do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu do Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Inne z kateogrii: Procedura wykazowa

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.