AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jakim czasie po złożeniu wniosku o wydanie pierwszych dokumentów (karty pobytu i genewskiego dokumentu podroży) mogę zgłosić się na odciski linii papilarnych?

Po złożeniu wniosku w punkcie podawczym lub wysłaniu go drogą pocztową zgłoś się punktu recepcyjnego Urzędu (ul. Taborowa 33) po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku lub od daty potwierdzenia dostarczenia wniosku do Urzędu, jeśli wniosek wysłałeś pocztą.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.