AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jakich godzinach mam się zgłosić w celu złożenia odcisków palców?

W celu złożenia odcisków linii papilarnych zgłoś się osobiście do punktu recepcyjnego Urzędu przy ulicy Taborowej 33 w Warszawie (okienko nr 3) w godzinach pracy ww. punktu, tj. poniedziałek-wtorek 10:00-12:00 oraz czwartek-piątek 10:00-12:00.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.