AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jaki sposób mogę odebrać Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca?

Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca (TZTC) wysyłane jest pocztą na adres podany we wniosku.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.