AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jaki sposób i w jakim terminie mam złożyć wnioski o wymianę dokumentów tj. Kart Pobytu i Genewskich Dokumentów Podróży?

Wnioski o te dokumenty złóż co najmniej / najlepiej miesiąc przed upływem terminu ważności dokumentu. Wyślij je pocztą na adres Urzędu: ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa lub złóż osobiście w punkcie podawczym ul. Taborowa 33, Warszawa (od poniedziałku do piątku w godz. 8:15-16:15).

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.