AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

W jaki sposób i w jakim terminie mam złożyć wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca?

Wniosek o wymianę Tymczasowego Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca możesz złożyć najwcześniej na dwa tygodnie przed upływem terminu ważności dokumentu. Wypełniony wniosek wraz z aktualnym zdjęciem złóż osobiście w punkcie podawczym Urzędu (ul. Taborowa 33) lub wyślij pocztą na adres Urzędu.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.