AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Termin ważności mojej Karty Pobytu upływa za więcej niż miesiąc. Czy mogę już złożyć wniosek o wymianę dokumentu?

Wniosek o wymianę karty pobytu należy złożyć na miesiąc przed upływem terminu ważności dokumentu. Wniosek złożony przedwcześnie będzie rozpatrzony negatywnie, jeśli nie zachodzą inne powody do wymiany dokumentu niż upływ terminu ważności. Powyższe informacje dotyczą także genewskiego dokumentu podróży.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.