AAA
Przejdź do:

Portal Wiedzy
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Mam dzieci, które nie skończyły jeszcze 18 lat, czy muszą one przyjechać ze mną na odciski palców?

Odciski linii papilarnych do dokumentów są zobowiązane złożyć osoby, które ukończyły szósty rok życia.

Inne z kateogrii: Procedura uchodźcza

„Opracowanie i wdrożenie długofalowej strategii komunikacyjnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców”

Bezpieczna przystań

Projekt współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.